środa, 15 marca 2017

Żółw błotny (Emys orbicularis)

Żółw błotny jest jedynym rodzimym przedstawicielem żółwi występującym w Polsce. Posiada skorupę silnie spłaszczoną grzbietowo - brzusznie, co zwiększa opływowość jego ciała. Pancerz ma owalny, a u młodych osobników wręcz okrągły. Grzbietowa część jego skorupy jest nazywana karapaksem, a brzuszna plastronem. Ubarwienie jego ciała jest zazwyczaj bardzo ciemne. Jaśniejszy jest tylko plastron. Na całej powierzchni ciała rozproszone są żółtawe plamki oraz cętki, najgęściej ulokowane na głowie i szyi. Dymorfizm płciowy przejawia się u nich głównie wielkością; samiec jest mniejszy od samicy. Ponadto samiec ma od samicy dłuższy ogon. Głowa, łapy oraz ogon mogą być całkowicie schowane w skorupie. Żółw błotny posiada tzw. dziób(pysk), którym miażdży i rozdrabnia jedzony pokarm. Łapy zakończone są pazurami, które połączone są ze sobą błoną pławną.
Tomasz_Skorupka
 Fot. Tomasz Skorupka 
Żółwie błotne są drapieżnikami polującymi m.in na wodne owady, pierścienice, mięczaki, skorupiaki, płazy i ich kijanki oraz rzadziej na ryby. Aktywne są od kwietnia do września. Okres zimowy przesypiają, podczas hibernacji zagrzebane w mule na dnie zbiorników wodnych. Co ciekawe żółwie błotne w miejscach bardzo ciepłych mogą zapaść w sen letni - estywację.  Zwierzęta te są długowieczne, mogą dożyć nawet ponad 100 lat! Gady te są aktywne w ciągu dnia, dużą jego część wygrzewają się się na brzegu  lub na wynurzonych z wody obiektach, np konarach i kamieniach. Zaniepokojony daje nura pod wodę. Jest w stanie pod nią spędzić do kilkudziesięciu minut.
Maciej_Rbi
Fot: Maciej Rębiś 
Okres godów żółwia błotnego przypada na kwiecień i maj. Samica składa jaja blisko miesiąc od kopulacji. Może ich złożyć od 7 - 23, zwykle jednak składa ich ok. 14-16. Jaja są składane w różnej odległości od zbiornika wodnego, niekiedy nawet w odległości 2 km. Po złożeniu jaj w specjalnie wygrzebanym przez samicę dołku, starannie je zagrzebuje i ubija ziemię. Młode wylęgają się po ok. 12 tygodniach. Tylko nielicznym młodym daje się przeżyć po drodze do zbiornika wodnego, bowiem czeka na nie wiele niebezpieczeństw. Młode osiągają dojrzałość płciową po sześciu latach.
Gad ten jest gatunkiem chronionym prawnie od 1935 roku. Został wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi oraz do Polskiej Czerwonej Listy Zwierząt. Na zanik tego gada w środowisku naturalnym największy wpływ ma działalność człowieka, m.in osuszanie bagien, melioracje oraz regulacje rzek. Nie bez znaczenia dla zmniejszania się ich krajowej populacji jest też nielegalny ich odłów do hodowli i na handel. Do naturalnych wrogów żółwia błotnego zaliczyć można, m.in czaple, lisy, mewy, niektóre gryzonie, kormorany i szopy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz